Communicatie met (lastige) ouders

Home/Communicatie met (lastige) ouders
Communicatie met (lastige) ouders 2016-12-25T22:47:28+01:00

Doel

Tijdens de training leert u op adequate wijze een gesprek voor te bereiden en op te bouwen. U krijgt inzicht in de basiselementen van communicatie en er wordt aandacht besteed aan zelfreflectie.

Aan de hand van oefeningen wordt er getraind in het voeren van (lastige) gesprekken met ouders.

Doelgroep
Leerkrachten van het basisonderwijs.

Trainers
De training wordt gegeven door twee trainers.

Frequentie/duur
Twee dagdelen van elk 3 uur.

Opbouw en inhoud
Met behulp van gesprekstechnieken wordt geoefend in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen waar men zich zorgen over maakt. Er wordt gewerkt vanuit

praktijkvoorbeelden. Het is mogelijk om de training aan te passen aan bepaalde thema’s (bijv. kindermishandeling).