ZIEZO-training

Home/ZIEZO-training
ZIEZO-training 2016-12-25T22:38:37+01:00

Doel
De ZIEZO-training is een vaardigheidstraining voor kinderen die last hebben van gebrek aan zelfvertrouwen en voor kinderen die onhandig zijn in contact met anderen. Ze voelen zich onzeker. Dit uit zich soms in verlegen of teruggetrokken gedrag en soms in luidruchtig ruzieachtig gedrag.
 Ze zijn gespannen en presteren daardoor vaak onder hun niveau. Ze hebben weinig of geen vrienden en voelen zich vaak gepest. In de training leren de kinderen op een speelse manier de communicatie te verbeteren en de sociale weerbaarheid te vergroten. Met behulp van deze training krijgen de kinderen een realistischer kijk op hun mogelijkheden en leren hun lichamelijke en emotionele spanningen te verminderen.

Ouderbijeenkomsten

Tijdens de trainingsperiode van de kinderen zijn twee ouderbijeenkomsten.

Het doel van deze bijeenkomsten is u als ouder te helpen meer inzicht en ondersteuning te krijgen in de gevoelens en gedrag van uw kind. Dit helpt om fijner met uw kind te communiceren zodat u uw kind beter kunt volgen en ondersteunen bij de problemen die het tegenkomt.

Dit doen we door middel van oefeningen en geven van informatie. De uitleg van het Ziezo-model® tijdens de informatieavond speelt hierbij een belangrijke rol.

Doelgroep/plaats
Deze training is voor kinderen van 6-12 jaar. Er kunnen minimaal 3 en maximaal 10 kinderen in één groep. De training wordt gegeven in de ZIEZO trainingsruimte.

Het is mogelijk om deze training op school te geven.

Trainers
De training wordt gegeven door één of twee trainers. Afhankelijk van het aantal kinderen.

Frequentie/duur
Na het intake gesprek volgen 1 à 2 individuele begeleidingsuren waarna het kind aan het groepje mee kan doen. Deze training bestaat uit een informatieavond en acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur plus twee ouderbijeenkomsten en afsluitend een adviesgesprek met de ouders.

Opbouw en inhoud
In de training wordt gepraat, gespeeld en geoefend met situaties die voor de kinderen moeilijk zijn. Door middel van creatief spel leren de kinderen nieuwe en effectieve gedragsalternatieven. Op een rustige en speelse manier leren de kinderen omgaan met hun gevoelens van angst en stress. Ontspanningsoefeningen en fantasie-oefeningen nemen een belangrijke plaats in bij deze training. Door de angstige en stress oproepende situaties nader te onderzoeken en het denken daaraan aan te passen, kunnen de kinderen weer de baas worden over hun emoties in plaats van andersom.

Start 1 februari 2017 in Amsterdam Cannenburg 7